Privacy

inSystems, eigenaar van deze website, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

inSystems verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens zelf heeft verstrekt door het invullen van een contactformulier op onze website of middels een e-mailbericht.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

inSystems verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Met u contact te kunnen opnemen naar aanleiding van een door u gestelde vraag.
  • U de gewenste informatie te kunnen toesturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

inSystems neemt op geen enkele wijze besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaren van persoonsgegevens

inSystems bewaart uw persoonsgegevens. De toegestuurde gegevens worden gebruikt om met u in contact te treden of de gewenste informatie toe te sturen.
U heeft te allen tijde het recht ons te vragen u een overzicht te vertrekken van de gegevens die we van u hebben bewaard. Tevens heeft u het recht ons te verzoeken uw gegevens permanent te verwijderen. Verzoeken als deze kunt u doen via onze contactpagina.

Delen van persoonsgegevens met derden

inSystems verstrekt de door u toegestuurde persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij de reden van contact hierom vraagt. Echter verstrekking van de gegevens aan derden zal nooit plaatsvinden zonder dat we hiervoor vooraf toestemming van u hebben ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

inSystems gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken waarmee wij uw persoonsgegevens vastleggen.

inSystems wil u er tot slot op wijzen dat u te allen tijde de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons